Bezoek van Düsseldorfse designers

coehoorn_annelou
Foto: Annelou van Griensven (l) in gesprek met Bianca Seidel en Immo Schiller.

Vrijdag 8 augustus kreeg Coehoorn Centraal bezoek uit Düsseldorf. Op uitnodiging van Gerald Visser (onderwijs) en Paul de Bruijn (Coehoorn Centraal) kwamen Bianca Seidel en Immo Schiller naar Arnhem. Met hun Designer Treff vertegenwoordigen zij zo’n 700 designers uit Düsseldorf en omgeving. Zij keken rond en verbaasden zich, over zoveel potentie van Coehoorn Centraal en Arnhem.

Designer Treff: ontmoeting van 700 designers
“Düsseldorf wil een creatieve uitstraling hebben, maar als het geld kost, geeft de politiek niet thuis.” Met Designer Treff willen Bianca en Immo de designers een gezicht geven. Designers die vooral brood op de plank krijgen door hun werk voor vooraanstaande reclame- en marketingbureau’s die zich in Düsseldorf hebben verzameld. Een deel van die marketeers is neergestreken in de ‘Mediahaven‘, een relatief nieuwe wijk aan de Rijn.
De doelstellingen van Designer Treff en Coehoorn Centraal komen daarmee sterk overeen, zij het dat de ingezette middelen verschillen. Via het initiatief van Das Lokett willen Coehoorn Centraal en initiatiefnemers William van Giessen en Thijs Bisschops de verbinding met de Duitse markt versterken, uitwisseling bevorderen en de kansen voor designers en andere creatieve en culturele ondernemers voor afzet van hun werk en diensten vergroten. Düsseldorf kan als creatieve springplank dienen voor andere steden in Duitsland.

Düsseldorf, rijk, chic en tikje behoudend
Düsseldorf telt 600.000 inwoners en is daarmee vier maal groter dan Arnhem (maar weer kleiner dan Amsterdam).
Samen met Hamburg en steden als Stuttgart en München behoort Düsseldorf tot de meest welvarende steden van Duitsland. De stad kent amper sociaal zwakke wijken, of je moet aan de randen van de stad zoeken. Toch kent de stad voor ons herkenbare problemen. Er staan veel (nieuwe) kantoorgebouwen leeg, terwijl de bouw van weer nieuwe kantoorkolossen gestaag blijft doorgaan. Er is gek genoeg nog voldoende geld om kantoren leeg te laten staan. Alternatief gebruik is niet populair bij de eigenaren. Een op zekerheid gerichte Duitse cultuur maakt experimenten met leegstand bijna onmogelijk.

Een korte maar krachtige kennismaking met Coehoorn en Arnhem
De gasten uit Düsseldorf kregen vanuit Coehoorn een intensief kennismakingsprogramma voorgeschoteld. Ofschoon Duitsers zich graag aan een strak schema houden, werden ze ditmaal overtroffen in stiptheid. Een straf programma met veel kennismakingen liet weinig ruimte voor die bij de oosterburen zo bekende ‘losse Hollandse houding’.
Het programma begon om 11.00 uur met het binnenloodsen via het ondoorgrondelijke wegennet van Arnhem. Een korte presentatie over de creatieve scene in Arnhem was de eerste kennismaking met de voor Bianca en Immo onbekende stad. Namens Das Lokett was een van de initiatiefnemers Thijs Bisschops aanwezig. Hij vertelde de achtergronden van dit opmerkelijke initiatief. Na de eerste introductie was men wel erg nieuwsgierig geworden naar Coehoorn Centraal. Een rondleiding volgde. Het Coehoornpark glom in de zon. Een lunch bij Stella by Starlight maakte het Coehoorn-gevoel compleet.
Met een kort bezoek aan ArtEffects (creatieve communicatie) en het Reizend Vormgevers Gezelschap in CC1 (o.a. architectuur) konden zij direct kennismaken met een aantal van de in Coehoorn werkzame creatieve ondernemers. Ideeën voor mogelijke samenwerking en kaartjes werden uitgewisseld.

Wat wil Coehoorn Centraal met Düsseldorf?
Een van de doelen van het project Coehoorn Centraal is om een dusdanige concentratie van creatieve bedrijvigheid op een relevante locatie samen te brengen dat de afzonderlijke creatieve ondernemingen door samenwerkingen tot grotere slagkracht komen. De schaal van op te zetten combinaties moet zo groot worden dat bedrijven uit Coehoorn Centraal grotere opdrachten aankunnen. Maar ook dat de samenwerking tot totaal nieuwe producten en diensten leidt.
Het glazen plafond in Arnhem, waarbij creatieve bedrijvigheid economisch beperkte spin-off voor de stad oplevert, moet worden doorbroken. De vaak afwachtende, soms cynische Arnhemse houding, moet plaatsmaken voor ambitie om de onvoorstelbare potenties van de stad los te maken en in een nieuwe economische basis om te zetten.
De stap naar de Duitse markt via Düsseldorf (als stepping stone) moet onze Coehoorn-ondernemers in contact brengen met de kritische maar zeer kapitaalkrachtige Duitse markt. De trek naar de Randstad, een zelfvoldane markt van prijskopers, moet zich naar het oosten omkeren.
In samenwerking met de provincie Gelderland wil Coehoorn Centraal een krachtige verbinding tussen meer ‘vrije creatieve zones’ in Gelderland en daarbij ook de Achterhoek, in aantal de tweede patenthoudende regio van Nederland, verbinden met Arnhem. De creatieve en scheppende kracht van Arnhem moet worden versterkt met de vaak ambachtelijke maaktraditie van de Achterhoek.

Meer over de ontvangst van Designer Treff op Bureau Arnhem