Das Lokett is open!

De Promo film Arnhem gemaakt in opdracht van Coehoorn Centraal / Provincie Gelderland door #hekje op Vimeo.

Das Lokett is open
Het is niet eenvoudig om contacten te leggen met andere ondernemers of designers over de grens. De taal is natuurlijk al één barrière, de wat andere werkwijze bij de oosterburen kan een tweede onwennige drempel vormen.
Als onderdeel van het streven van Coehoorn Centraal om de contacten met Düsseldorf en het Ruhrgebied (Düsseldorf is nadrukkelijk géén Ruhrgebied) aan te halen, hebben William van Giessen en Thijs Bisschops ‘Das Lokett’ in het leven geroepen.
Das Lokett moet een burg slaan tussen creatieve ondernemers in Arnhem en Düsseldorf en het Ruhrgebied. Hoe het loket verder wordt ingevuld is nog open voor goede ideeën. Te denken valt aan een mogelijkheden tot het volgen van lessen Duits, informatie over omgang met Duitse ondernemingen, de weg wijzen over de grens en de eerste contacten leggen.

Das Lokett is dus in opbouw. Als je goede ideeën hebt, laat het maar weten op contact@daslokett.eu.

Meer informatie (binnenkort) op daslokett.eu of Facebook.com/daslokett.

Logo-Coehoorn-Centraal-daslokett