Gemeenteraad evalueert tussentijds Coehoorn Centraal

coehoorn_restaurantsday13_2
Een ontspannen sfeer tijdens het onlangs gehouden Restaurantsday in Coehoorn

Maandag 9 december heeft de gemeenteraad van Arnhem een tussentijdse evaluatie gedaan van het burgerproject Coehoorn Centraal. Dit is de inspraaknotitie van Coehoorn Centraal.

“Uw raad heeft op 25 maart jl. een motie aangenomen waarin u het college opdraagt te komen met een voorstel tot vrijgave van de wijk Coehoorn noordoost. Inmiddels zijn wij 9 maanden verder en is het project al in volle gang.

Een korte terugblik

We zijn al snel na de aanname van de motie met de ambtenaren begonnen met de eerste voorbereidingen. Al direct begon de gemeente belangstellende partijen naar ons initiatiefnemers door te verwijzen. Meer dan honderd gesprekken volgden, met potentiële huurders, mogelijke samenwerkingspartners, bewoners, ondernemers in de buurt, adviseurs en uiteraard de talrijke overleggen met de gemeente.

Er kwam een Verklaring van Sympathie. Een richtinggevend document ondermeer ondertekend door De Kempenaer Advocaten, de voorzitters van de colleges van bestuur van de HAN en ArtEZ. Als we wat meer tijd hebben, zullen we het document nog aan vele Arnhemse partijen voorleggen.

We hebben met de gemeente afspraken gemaakt over het aanhuren van de panden. Het was niet eenvoudig om te komen tot een werkbaar financieringsmodel. Niet uit onwil van wie dan ook, maar omdat je nu eenmaal met een volledig nieuwe werkwijze aanloopt tegen niet passende enkelvoudige rekenmodellen.

Ook worstelden regelmatig met de vraag wat de term ‘vrijgeven’ inhoudt. Gaat het om de vrijheid te bepalen wie er in de betreffende panden mag huren of wat de huurtarieven zijn? Of gaat het om vrijheid om binnen redelijke normen een klein evenement te organiseren of een bord te plaatsen zonder een vergunning te moeten aanvragen? En ben je vrij om ergens broodjes en koffie te schenken of zijn we dan direct horeca met alle procedures en vergunningen van dien?

Werkendeweg hebben de initiatiefnemers en de gemeentelijke medewerkers een modus vivendi gevonden om de meest prangende knelpunten op te lossen. Dat neemt niet weg dat goede wil en wederzijds vertrouwen alleen, niet de basis kan blijven van zo’n omvangrijke project.

De echte uitdaging ligt in een integrale werk- en denkwijze, nieuwe passende rekenmodellen en een vernieuwde juridische basis om op verantwoorde wijze de burger meer ruimte te geven om zijn leefomgeving naar eigen inzicht vorm te geven.

Waarom uw volle ondersteuning, ook in de toekomst, voor dit unieke maatschappelijke experiment nodig blijft:

Reden 1:
Coehoorn Centraal gaat over het zichtbaar maken van de brede en kwalitatief hoogstaande Arnhemse creatieve sector. Na Amsterdam staan Groningen en Arnhem op een gedeelde 2e plaats als het gaat om het aandeel de creatieve sector in het aantal arbeidsplaatsen in de stad. Coehoorn Centraal wil de plek zijn waar deze creatieve sector verder kan groeien.

Reden 2:
De kurk waar Coehoorn Centraal op drijft is open communicatie en energie. Natuurlijk helpt geld een beetje om initiatieven op gang te helpen, maar het potentieel van de bewoners is onbetaalbaar voor welke overheid dan ook. Wie dat weet te mobiliseren, brengt de stad verder, verder dan de fantasie reikt.

De totstandkoming van het stadspark, in amper twee weken, het bezoek van een staatssecretaris, heeft de bewoners van Coehoorn doen beseffen dat ze niet alleen in het hart van de stad wonen, maar ook weer in het centrum van de aandacht staan. Het park zal mensen weer uit hun huizen verleiden, hen aanzetten om weer samen te werken aan de buurt, hun buurt. De doe-democratie.

Reden 3:
Kleine ondernemers worden groot als ze samenwerken in multidisciplinaire verbanden. Samen een kantoor delen, hun kennis, hun netwerk, hun opdrachten. Coehoorn Centraal moet het grotere Arnhemse bedrijfsleven verleiden, maar ook de overheid en het onderwijs om nieuwe verbindingen aan te gaan, nieuwe experimenten aan te durven.

Met de ideeën rond het ‘Coehoorn College for the Creatieve Industries‘ (werktitel) moeten de gerenommeerde Arnhemse opleidingsinstituten worden uitgedaagd om tot nieuwe vormen van samenwerking te komen op het vlak van cultuur, kunst, creativiteit en ondernemerschap. Om samen de Arnhemse creatieve sector verder laten groeien.

Reden 4:
Coehoorn Centraal kan de opmaat zijn naar een nieuwe gemeente: open, samenwerkend, ondersteunend.
Hoever moet de overheid haar controle, haar toezicht en zorg voor het collectief loslaten, om de kracht van de burger te ontsluiten zonder de aansluiting op diezelfde samenleving te verliezen?
Misschien dat Coehoorn Centraal overheidsmedewerkers, buurtbewoners en de creatieve ondernemers op een nieuwe wijze bij elkaar kan brengen en inspireren tot nieuwe manieren van (samen-)werken, een ‘outdoor bestuurscentrum’.

Reden 5:
Arnhem kijkt veelal naar de zonsondergang in het westen, maar staat met de rug naar de zonsopgang in het oosten.
Coehoorn Centraal kan de springplank zijn voor een meer intensief contact met onze Duitse oosterburen. Met de ICE ‘voor de deur’ van Coehoorn kan de Königsallee in Düsseldorf, een design en cultuurbewuste stad, net zo snel bereikt worden als het Rokin in Amsterdam.
Vrijwel zeker zal Coehoorn Centraal in het komende voorjaar voor het eerst met een Duits evenement gaan samenwerken. We organiseren daarmee ook een plek voor de vele Duitse muziekstudenten van ArtEZ om aan te sluiten in deze Duits-Nederlandse ontmoeting.

Kortom…
Coehoorn Centraal gaat niet over het rendabel maken van leegstaand vastgoed, dat kan een mooi neven-effect zijn. Het gaat om het gericht inzetten van publiek vastgoed: voor maatschappelijke, sociale, economische doelen. Het project laat zien waartoe een wijk, een stad in staat is, als alle partijen elkaar vertrouwen en in alle openheid samenwerken.

Burgemeester Herman Kaiser:
‘Zovelen zoeken naar voorbeelden van bestuurlijke vernieuwing, naar een andere verhouding tussen burger en overheid, maar die zijn er nog weinig. Maar hier in Coehoorn zie ik het gebeuren. In Arnhem’, aldus burgemeester Herman Kaiser tijdens zijn bezoek op 22 augustus jl.”

Coehoorn Centraal