De stand van Coehoorn Centraal

coehoorn_casa_web
Peter Groot en Paul de Bruijn tijdens het gesprek met Edwin Verdurmen (CASA) (© Masha Bakker Matijevic – Photography) 

En hoe gaat het met Coehoorn Centraal?
Een veel gestelde vraag aan ons, (Peter Groot en Paul de Bruijn, beide initiatiefnemers van het stadsproject ‘Coehoorn Centraal’). Gisteravond deden wij een kort verslag van de stand tijdens de CASA-avond ‘De stand van de stad’.
En het antwoord is tweeledig: het gaat voor zo’n uniek, groot en complex project razendsnel. Maar eerlijk gezegd, voor initiatiefnemers gaat het nooit snel genoeg. Dus met alle complimenten voor de geweldige medewerking van de ambtenaren van de gemeente Arnhem zullen de initiatiefnemers de druk op de ketel houden. Immers, de 5 jaar zijn op 1 september jl. ingegaan. Dus alle reden om de snelheid er in te houden.
Op de vraag van gespreksleider en directeur van CASA, (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem) Edwin Verdurmen, of er nog ‘haken en ogen’ aan het project kleefden, was het antwoord: ‘ja, vele. Maar gelukkig allemaal oplosbaar.’

De eerste huurders lopen door de panden
De eerste huurders zijn al bekend: Ruben en Steven die een huiskamerhoreca zullen beginnen in CC1.
Inmiddels zijn gesprekken gaande met andere mogelijke huurders voor de verschillende panden. Het is daarbij passen en meten. Zowel qua ruimte, kosten en indeling van de ruimte. Passen en meten ook omdat wij graag complementaire partijen in panden willen. Het is aan ieder om elkaar op te zoeken, maar wij willen graag de condities scheppen waaronder dat kansrijk wordt.

En wat kost het nu, huren in Coehoorn?
Een moeilijk te beantwoorden vraag. Maar waarom?
De huur bestaat uit:

  • kale huurprijs per ruimte;
  • kosten van gas, water en licht;
  • tegemoetkoming in klein opknapwerk;
  • kosten voor supersnel glasvezel internet per ruimte;
  • in bijzonder gevallen een tijdelijk korting op de huur voor kansrijke startende ondernemingen.

Omdat de huur per ruimte wordt bepaald en in de 7 panden geen ruimte een gelijke oppervlakte heeft, is geen prijs dezelfde. Daar komt uiteraard bij dat het nogal uitmaakt of je alleen huurt of dezelfde ruimte deelt. Ook worden per pand andere afspraken met de gemeente gemaakt, die kunnen doorwerken in de huur. Het verbruik van gas, water en licht varieert ook per pand. En omdat er in deze lege panden nog geen actuele verbruiksgegevens zijn, kan per ruimte slechts een inschatting worden gemaakt.
Een eventuele financiële tegemoetkoming in klein opknapwerk kan variëren naar de staat van onderhoud van de gehuurde ruimte. De kosten van supersnel internet is nu nog een mondelinge deal. We maken de kosten pas bekend na een schriftelijke bevestiging van de aanbiedende partij.

Wil je ook eens rondkijken of Coehoorn Centraal wat voor je is? Neem dan even contact op ons via info@coehoorncentraal.nl en we vertellen je dan graag meer.
Lees ook de uitgangspunten voor huren in Coehoorn.

Parkgroep druk in de weer
Ondertussen is een groep van deskundigen, betrokken bewoners en toekomstige huurders in Coehoorn druk bezig om plannen te maken voor een stap-voor-stap inrichting van het stadspark van Coehoorn. Het gaat dan om vaste onderdelen, beplanting, publieksactviteiten en andere elementen van inrichting. We streven ernaar om in het vroege voorjaar van 2014 het hele terrein beschikbaar te hebben.
In november zal de eerste nieuwe aanplant in het stadspark plaatsvinden. Nadere berichtgeving volgt nog. Ook zullen nog in november de eerste publieksactiviteiten plaatsvinden, in het park of anders in een aangrenzend pand. Ook daarover zullen wij je nog nader informeren.

Burgemeester Herman Kaiser: ‘We hebben mensen nodig die buiten de lijntjes durven te kleuren’
In een videoboodschap aan de bezoekers van de CASA over ‘De stand van de stad’, gaf burgemeester Herman Kaiser zijn visie op de rol van de burgers in zijn stad Arnhem*. ‘We hebben mensen nodig die buiten de lijntjes durven te kleuren’, stelde hij in zijn krachtige betoog over een andere toekomst van de stad. Ook daagde hij de burgers uit helder te zijn in hun wensen in de richting van de bestuurders, ‘die kunnen daar echt wel tegen’.
Kaiser benadrukte dat hij Arnhem in een korte tijd heeft leren kennen als een stad met een zeer actieve bevolking. En daarom ziet hij ook een grote toekomst van de stad weggelegd als de burgers de ruimte krijgen hun bijdrage aan de stad te leveren.

Alex van Hooff: ‘Trots op deze stad, ik krijg energie van zoveel actieve Arnhemmers’.
Naast directeur van Burgers’ Zoo, is Alex van Hooff de super-ambassadeur voor de stad Arnhem. Geen gelegenheid laat hij voorbij gaan om ‘zijn stad’ te promoten.
Hij sloot de CASA-avond af met een vlammend betoog waarin hij de sterk toegenomen bereidheid tot samenwerking in de stad prees. Trots zag hij tijdens deze avond zoveel mensen op het podium die de stad verder willen helpen. ‘Ik krijg er veel energie van’.
Hij herhaalde zijn pleidooi dat Arnhem een stad wordt om lekker een weekend door te brengen, er is zo veel te doen, te zien, te beleven in de stad dat zelfs 2 dagen niet genoeg zijn.
Een terugkerende irritatie voor Van Hooff is de op openbare plekken aangebrachte graffiti. Onzin vindt hij het argument dat het bij de grote stad hoort: ‘Arnhem hoort een stad te zijn, heel en schoon.’

*We hebben de gemeente Arnhem gevraagd de video ook voor online verspreiding vrij te geven. We wachten op reactie van de burgemeester.