Vanaf 29 september 2020 zijn de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus aangescherpt.
Onderstaand de maatregelen per 29 september in Coehoorn.

Om binnen de voorgeschreven maatregelen ter bestrijding van het virus mogelijk te maken moet een aantal zaken geregeld zijn. Op basis van ervaringen en landelijke ontwikkelingen gelden onderstaande maatregelen.

Reservering

Reservering van bijeenkomsten is vereist. Dat bent u van ons al gewend en dat blijft ook zo.

In het pand

Ofschoon het maximaal aantal personen dat wettelijk per 1 juli zal zijn toegestaan 100 personen bedraagt, is dat in ons pand CC3-De Coehoorn niet zonder meer mogelijk dan wel wenselijk.
Om de voorgeschreven afstand van 1,5 meter te kunnen aanhouden is het aantal bezoekers in onze zalen gemaximeerd.
Zie onder.

Om uw veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen gelden de volgende maatregelen:

 1. Deelnemers met klachten die kunnen wijzen op Corona, mogen wij niet ontvangen.
 2. Bij boeking verklaart de aanvrager dat ALLE deelnemers vrij zijn van klachten die kunnen wijzen op Corona.
 3. Pauzes van groepen groter dan 10 personen tijdens bijeenkomsten worden buiten doorgebracht.
 4. De tafels en stoelen zijn zo geplaatst dat minimaal 1,5 m afstand tussen de bezoekers wordt aangehouden.
 5. Het aantal personen in zaal 2 bedraagt maximaal 10 personen, zaal 1 kan maximaal 30 (was 50) personen accommoderen.
 6. Voor bezoekers en vaste huurders van het pand zijn de toiletgroepen gescheiden.
 7. Koffie en thee worden vooraf in de zaal klaargezet. Er vindt geen uitgifte of naborrelen aan de bar plaats.
 8. Bij aankomst en vertrek zijn de bezoekers zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voorgeschreven afstand.
 9. Een groep benoemt een voor bewaking van de maatregelen verantwoordelijke en door ons aan te spreken contactpersoon.
 10. Bij binnenkomst worden bezoekers gevraagd hun handen met door ons verstrekte gel te ontsmetten.
 11. Wij verzoeken toiletbezoek zoveel mogelijk te beperken. De toiletten worden extra en op speciale wijze gereinigd.
 12. Omdat het pand geen openbaar toegankelijk gebouw is, geldt geen ‘dringend advies’ of plicht tot het dragen van een mondkapje.

Verder verzoeken wij u de algemene hygiëne-regels van het RIVM te volgen.
In het kort:

 • Was vaak uw handen, 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis.

Meer op de website van de Rijksoverheid