Vanaf 1 juni 2020 mogen weer bijeenkomsten plaatsvinden van maximaal 30 personen.
Per 1 juli, onder voorbehoud van de ontwikkelingen, maximaal 100 personen.

Om dat binnen de voorgeschreven maatregelen ter bestrijding van het virus mogelijk te maken moet een aantal zaken geregeld zijn. Op basis van ervaringen en landelijke ontwikkelingen kunnen onderstaande maatregelen worden aangepast.

Reservering

Reservering van bijeenkomsten is vereist. Dat bent u van ons al gewend en dat blijft ook zo.

In het pand

Ofschoon het maximaal aantal personen dat wettelijk per 1 juni zal zijn toegestaan 30 personen bedraagt, is dat in ons pand CC3-De Coehoorn niet zondermeer mogelijk dan wel wenselijk.
Wij stellen daarom het aantal maximaal op 25 personen.

Om uw veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen gelden de volgende maatregelen:

 1. Er wordt maximaal 1 zaal tegelijkertijd gebruikt.
 2. De tijd tussen vertrek en komst van de volgende geboekte bijeenkomst bedraagt minimaal 1 uur.
 3. De tafels en stoelen zijn zo geplaatst dat minimaal 1,5 m afstand tussen de bezoekers wordt aangehouden.
 4. Het aantal personen in zalen 2 en 3 bedraagt maximaal 10 personen, zaal 1 kan maximaal 25 personen accommoderen.
 5. Voor bezoekers en vaste huurders van het pand zullen de toiletgroepen gescheiden zijn.
 6. Koffie en thee worden vooraf in de zaal klaargezet. Er vindt geen uitgifte of naborrelen aan de bar plaats.
 7. Bij aankomst en vertrek zijn de bezoekers zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voorgeschreven afstand.
 8. Een groep benoemt een voor bewaking van de maatregelen verantwoordelijke en door ons aan te spreken contactpersoon.
 9. Bij binnenkomst worden bezoekers gevraagd hun handen met door ons verstrekte gel te ontsmetten.
 10. Wij verzoeken toiletbezoek zoveel mogelijk te beperken. De toiletten worden extra en op speciale wijze gereinigd.

Verder verzoeken wij u de algemene hygiëne-regels van het RIVM te volgen.
In het kort:

 • Was vaak uw handen, 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis.

Meer op de website van het RIVM.