Op 23 maart jl. heeft het kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Corona-virus af te remmen en zo mogelijk te stoppen.

Het wordt inmiddels duidelijk dat de economische gevolgen aanzienlijk zijn. Ook zelfstandig werkende ondernemers ondervinden, afhankelijke van de aard van hun dienstverlening, gevolgen door het wegvallen van opdrachten.
Ook kunnen ondernemers met medewerkers met een dienstverband in de problemen komen door de plicht tot doorbetaling van loon.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.
Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

De gemeente Arnhem heeft een speciale pagina met regelingen voor ondernemers.

Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.
Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Ook zelfstandigen zonder personeel kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de Bijstand voor Zelfstandigen.

Download de informatiebrief over hulp aan ondernemers.
De Kamer van Koophandel heeft het Coronaloket ingericht.

Laten we hopen dat we dit virale monster zo snel mogelijk onder controle krijgen en we weer in ons gewone doen kunnen komen.

Namens bestuur en team,
Paul de Bruijn

Meer informatie